Disclaimer

Website

Aan de inhoud van deze website is door Inham Hi-Safe Systems B.V. en de site-builder de grootst mogelijke zorg besteed. Inham Hi-Safe Systems B.V. sluit echter uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade als gevolg van eventueel achteraf gebleken fouten of onvolledigheden in de inhoud van deze site. De gebruiker van deze site dient ervoor zorg te dragen dat een eventueel aan hem verstrekt wachtwoord en ID-nummer zorgvuldig en op een vertrouwelijke plaats wordt bewaard. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ook indien dat plaatsvindt door derden.

Emailverkeer

Inham Hi-Safe Systems B.V. e-mailberichten en enige bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in Inham Hi-Safe Systems B.V. e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Inham Hi-Safe Systems B.V. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en enige bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopie├źn ervan te wissen en te vernietigen. Inham Hi-Safe Systems B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlagen. Inham Hi-Safe Systems B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten.