Nederlandse overheid stelt hoge eisen aan veiligheid chemische industrie

Eind maart las ik een verontrustend nieuwsbericht over de explosie in een chemische fabriek in Yancheng (China). Dagelijks zet ik mij, samen met mijn collega’s, in om explosiegevaar te voorkomen. Dus wanneer ik zo’n tragisch nieuwsbericht lees, stelt het mij gerust dat de Nederlandse overheid strenge eisen stelt om ontploffingsgevaar te voorkomen.

Explosie Chinese chemische fabriek

Op donderdag 21 maart heeft een desastreuze ontploffing bij een chemische fabriek in Yancheng (China) 78 doden en 617 gewonden veroorzaakt. Naast de te betreuren slachtoffers is ook de economische, materiële en milieuschade aanzienlijk. De explosie was tot in de wijde omtrek van de fabriek voelbaar. Volgens Chinese staatsmedia hebben de autoriteiten een explosie met magnitude van 2.2 geregistreerd.

Op onderstaande video zie je dat de ramen, op geruime afstand van de explosiebron, uit het kozijn knallen door de hevige druk van de explosie.

Let op: deze beelden kunnen door sommige kijkers als schokkend worden ervaren

Oorzaak bepaald nieuwe veiligheidsmaatregelen

De officiële oorzaak van de explosie is ten tijde van het schrijven van dit blog nog niet bekend gemaakt. Diverse Chinese staatsmedia communiceren dat er in de fabriek benzeen is ontploft. Benzeen wordt voornamelijk uit petroleum gewonnen en is een brandbare, kleurloze vloeistof die schadelijk is voor de gezondheid.

De Chinese regering heeft strengere veiligheidsmaatregelen aangekondigd naar aanleiding van deze explosie. Helaas staat dit incident niet op zichzelf en is dit al de zesde grote industriële stofexplosie in China in de afgelopen 5 jaar. Hierbij zijn in totaal 460 doden en 1.566 gewonden gevallen. Naast de impact op de slachtoffers en nabestaanden hebben de explosies ook desastreuze gevolgen voor de economie en het milieu.

Hieronder een chronologische volgorde van de industriële explosies in China van 2014 tot 2019.

Hoe zit het met onze veiligheid?

In Nederland is het zo dat dit soort dingen regionaal geregeld zijn en dan gaat het globaal als volgt: Een chemisch bedrijf heeft altijd een vergunning nodig. Bij de verstrekking van die vergunning wordt o.a. door de Veiligheidsregio bepaald wat het risico op brand en explosies is. Indien er een inschatting gemaakt wordt dat het een risicovolle operatie betreft zal bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) een UPD (Uitgangspuntendocument) moeten worden bijgesloten. Dit document wordt opgesteld door een onafhankelijke deskundige partij. Vervolgens schat die in op welke manier de risico’s beperkt blijven. In het document worden kaders voor brandblus- en explosiebeveiligingssystemen omschreven. Daarbij wordt verwezen naar normen die de technische eisen van zo'n systeem omschrijven (ISO-, NEN-EN- en NFPA-normen) en de keuren waaraan het systeem moet voldoen (FM, UL, VdS, LPCB).

Aan de hand van zo'n UPD ontwerpt een explosieonderdrukkingsspecialist, zoals Hi-Safe, een oplossing op maat. Na uitvoering/oplevering van de beveiligingssystemen wordt door een geaccrediteerde instelling gecontroleerd of de geleverde/geïnstalleerde systemen voldoen aan datgene dat geëist wordt in het UPD. Een volmondige 'ja-conclusie' van deze onafhankelijke certificeerder is een voorwaarde voor verstrekking van de vergunning. Daarna mag het risicovolle bedrijf pas starten met de operationele werkzaamheden. Vervolgens toetst een onafhankelijke partij op vaste termijnen of de veiligheidssystemen nog steeds voldoen aan de geëiste voorwaarden.

Risico's zijn nooit 100% uit te sluiten

We hebben in Nederland een controlesysteem dat goed doordacht is. Het systeem wordt constant geëvalueerd, gecontroleerd en bijgestuurd. Maar helaas loopt de wet- en regelgeving, ook bij brandbeveiliging, achter op de technologische ontwikkelingen. Er zijn namelijk zeer geavanceerde technische beveiligingen mogelijk. Zolang deze preventieve oplossingen niet wettelijk vereist worden, blijft het altijd een bijzonder lastige afweging tussen risico's en kosten. Aan de ene kant wil je 0% kans op schade en letsel, aan de andere kant moet een bedrijf wel rendabel en concurrerend kunnen opereren. In de basis zit het wel goed met onze veiligheid. De chemische industrie en de overheid in Nederland nemen onze veiligheid zeer serieus.

Werkt u in de chemische industrie en bent u benieuwd welke oplossingen Hi-Safe biedt om explosiegevaar te voorkomen? Neem dan contact met mij, Tom Warner, op via tomwarner@hisafe.nl.