Blusinstallaties

Een brandmeldcentrale detecteert brand en activeert vervolgens een automatisch blussysteem. Hiervoor zijn de normen NEN-EN 12094 en NEN-EN 15004 van toepassing. Daarnaast kunt u andere internationale normen rondom blusgasinstallaties tegenkomen zoals de NFPA 2001, NFPA 12 en de VdS 2093. De blusgasinstallaties van Hi-Safe voldoen aan de gestelde eisen en zijn daarnaast gecertificeerd conform het CCV.

NEN-EN 12094

De norm NEN-EN 12094 (deel 1 t/m 20) omschrijft de stuurinrichting van automatische blusinstallaties. Zo dienen een activering van een bluscilinder en ook de terugmeldingen (bijvoorbeeld blussing geactiveerd en storingen) direct aan het bluscommandopaneel te hangen en niet aan de brandmeldcentrale.

NEN-EN 15004

De norm NEN-EN 15004 omschrijft de ontwerp-criteria voor verschillende blusgassen, waaronder ook de blusgassen die Hi-Safe aanbiedt (zoals Novec1230, FM200 en IG55/Proinert). De NEN-EN 15004 is de Nederlandse versie van de internationale norm ISO-14520.

De geïnstalleerde blusgasinstallatie van Hi-Safe voldoet aan deze normen. Deze normen zijn vastgelegd in de CCV certificatieschema’s. Wat dit inhoudt leest u hier.

Soms komen er internationale normen aan bod, een korte opsomming van wat u kunt tegenkomen:

  • NFPA 2001 is een Amerikaanse norm voor ‘clean agents’ (zoals Novec1230, FM200 en ProInert)
  • NFPA 12 is de Amerikaanse norm voor CO2 systemen. Deze wordt in Nederland toegepast omdat een uitgebreide Nederlandse norm ontbreekt.
  • VdS 2093 is een Duitse norm voor CO2 die weinig gebruikt wordt op één bepaling na. De VdS staat namelijk een blustijd van maximaal 120 seconden toe, terwijl de NFPA 12 maximaal een blustijd van 60 seconden hanteert. Grote distributiecentra die conform PGS14 en PGS15 met CO2 beveiligd worden, hanteren meestal de NFPA 12-norm met een blustijd conform de VdS 2093 norm. Omdat hier sprake is van een grote ruimte wordt deze oplossing vaak toegepast.

Ook deze normen zijn voor ons geen probleem. Wij hebben regelmatig te doen met dergelijk normeringen vanwege onze internationale klantenkring.