Brandmeldinstallaties

De wettelijke eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties treft u aan in resp. artikel 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit 2012. Deze artikelen sturen specifieke normen aan.

Voor ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en kwaliteit van brandmeldinstallaties hanteert u de norm NEN 2535, voor ontruimingsalarminstallaties de NEN 2575. Beide normen verwijzen naar de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 2576, om aan de eis van functiebehoud bij brand te voldoen. De NEN-EN 54 omschrijft de componenten die op een brandmeldcentrale aangesloten worden (bijvoorbeeld voor de detectie van brand of het alarm slaan).

Gaat het om beheer, controle en onderhoud, dan hanteert u de NEN 2654-1. Naast deze specifieke eisen, moet elke installatie voldoen aan de NEN 1010.

De geïnstalleerde brandmeldinstallatie van Hi-Safe voldoet aan deze normen. Deze normen zijn vastgelegd in de CCV certificatieschema’s. Wat dit inhoudt leest u hier.

  • Bouwbesluit 2012 artikel 6.20 Brandmeldinstallaties;
  • NEN 2535+C1 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem - en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen;
  • NPR 2576 Functiebehoud bij brand - Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van Transmissiewegen
  • NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties
  • NEN 1010 Elektrische installaties voor laagspanning

De actuele normteksten zijn verkrijgbaar via NEN.nl.