Explosieonderdrukkingsinstallaties

Met een explosieonderdrukkingsinstallatie van Hi-Safe wordt de maximale explosiedruk zodanig verlaagd dat er geen catastrofale schade optreedt. Onze actieve explosiebeveiligingsoplossingen past u toe op procesapparatuur, filters en transportleidingen in iedere industrie

Organisaties in de EU moeten de richtlijnen volgen betreffende de bescherming van werknemers tegen ontploffingsgevaar in zones met explosieve atmosferen. Deze richtlijnen hebben voorrang op nationale wetten, alle EU-lidstaten moeten dus verplicht deze ATEX-wetgeving overnemen. De ATEX 153 en de ATEX 114 zijn van toepassing.

ATEX 153

De ATEX 153 focust op de plichten van de eindgebruikers en beschrijft de minimale voorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die gevaar kunnen lopen. U voert een gedocumenteerde risicoanalyse uit waarbij de indeling van gevaarlijke plaatsen is gedefinieerd en inschatting is gemaakt van het explosierisico. Het explosierisico wordt tot een aanvaardbaar risico teruggebracht.

ATEX 114

De ATEX 114 focust op de verplichtingen van de fabrikanten en beschrijft de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor de producten voor het ontwerp, productieproces, tests, documentatie en onderhoud.
U plaatst veiligheidsapparatuur op locaties waar explosies kunnen plaatsvinden.

Uiteraard zijn wij bekend met de ATEX-regelgeving en voldoet een explosieonderdrukkingsinstallatie van Hi-Safe aan de geldende wet-en regelgeving

Berekend advies

Hi-Safe inventariseert en calculeert voor u de kritische plaatsen waar veiligheidsapparatuur, detectoren, meetapparatuur en de blusmiddelopslag moeten worden geplaatst in uw proces.