PGS15 en PGS14; Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Wanneer u een opslagruimte heeft waar u verpakte gevaarlijke stoffen opslaat krijgt u te maken met zowel de PGS15- als de PGS14 wetgeving. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

PGS15

In de PGS15-wetgeving staan richtlijnen voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met betrekking tot brand-, arbeids- en milieuveiligheid. De eisen voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn omschreven. Ook is omschreven wanneer een automatisch brandbeveiligingssysteem is vereist. De volledige publicatie vindt u hier.

PGS14

De PGS14 omschrijft het in de PGS15 geëiste brandbeveiligingssysteem. De volledige publicatie vindt u hier.