Missie en visie

Hi-Safe borgt bedrijfscontinuïteit door het beperken van brandschade aan bedrijfsmiddelen. Onze klantgerichtheid maakt het verschil. Als onderdeel van de Hertek Groep sluiten de missie en visie van Hi-Safe perfect aan op de overige business units.

Hertek Groep biedt veiligheid, welzijn, continuïteit voor mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen. Elke business unit draagt bij aan deze ambitie en heeft hierin zijn eigen missie en visie.